Mobeye larm

Mobeye larm

Nu är det möjligt att öka säkerheten överallt: på platser utan strömförsörjning, eller i situationer där fasta installationer inte är lämpliga. Mobeye® är unik i sitt slag, den har flera larmsystem och egen strömförsörjning. Mobeye® kännetecknas av enkelhet. Det finns produkter för flera applikationer så som för inbrott och för brand m.m.